Skontaktuj się – Cherry Solutions do Twojej dyspozycji

Cherry Solutions świadczy usługi doradcze w zakresie zarządzania usługami IT, w szczególności pomaga organizacjom w:

  • zdefiniowaniu wizję i wysokopoziomowych celów dla usług i procesów;
  • ocenie stanu aktualnego, stworzenie punktu odniesienia (audyt);
  • określeniu czynników sukcesu oraz ryzyka;
  • analizie procesów IT w organizacji oraz ich wydajności;
  • zaprojektowania i wdrożenia nowych procesów lub usprawnienia już istniejących procesów IT;
  • przygotowaniu dokumentacji wokół procesowej.