Zarządzanie umowami SLA

Dla organizacji IT, działających w modelu usługowym, jednym z ważniejszych dokumentów jest umowa SLA (ang. Service Level Agreement), która określa między innym uzgodniony poziom świadczenia usługi. Efektywne zarządzanie umowami SLA gwarantuje, że świadczone usługi IT wspierają osiąganie korzyści biznesowych ich odbiorców.

Wypracowanie umów SLA wymaga rzetelnego podejścia do kwestii zbierania wymagań dotyczących poziomu dostarczania usług, a także do umiejętności określania docelowych poziomów świadczenia usług. Dostawca usług informatycznych dopasuje się do wymogów klientów i zaspokoi ich potrzeby w odniesieniu do jakości oferowanych usług tylko wtedy, gdy docelowe poziomy świadczenia usług zostaną odpowiednio dobrane i dopasowane do potrzeb biznesowych.

Korzyści dla organizacji

Proces zarządzania poziomem usług, w ramach którego następuje zarządzanie umowami SLA, jest interfejsem łączącym IT z biznesem w kwestiach dotyczących poziomów dostarczanych usług. Zapewnia, że wszystkie usługi spełniają wymogi stawiane przez klientów oraz że zachowany jest docelowy poziom świadczenia usług. Jeżeli wymogi te nie są spełnione, to właśnie ten proces odpowiedzialny jest za dopilnowanie, by podjęto stosowne działania zmierzające do wyeliminowania podobnych przypadków w przyszłości.

Produkty usługi „Zarządzanie umowami SLA”

Cherry Solutions, w ramach usługi zarządzania poziomem usług, dostarcza następujące produkty:

  • opracowanie, udokumentowanie oraz sformalizowanie procesu zbierania, negocjowania oraz spisywania wymagań dla nowych i zmienianych usług;
  • wypracowanie i opisanie sposobów mierzenia wydajności usług względem zapisanych docelowych poziomów świadczenia usług;
  • stworzenie szablonu umów SLA dla organizacji, z uwzględnieniem różnych typów usług i sposobu ich świadczenia;
  • wprowadzenie ustrukturyzowanego podejścia do zbierania i dokumentowania relacji biznesowych w obrębie działających usług.
  • pomoc w konfiguracji narzędzia ITSM w odniesieniu do umów SLA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*