Service Desk – centrum wsparcia użytkowników

Service Desk jest pierwszym punktem kontaktu dla użytkownika końcowym. To za jego pośrednictwem użytkownicy mogą wnioskować o usługi świadczone przez organizację IT. Posiadanie wykwalifikowanego zespołu, realizującego efektywnie funkcję pierwszej linii wsparcia jest nie do ocenienia. Jest zarazem decydującym czynnikiem w efektywnym zarządzaniu usługami, gdyż to Service Desk jest oknem, przez które zaglądają użytkownicy na ofertę (usługi) usługodawcy.

Oddelegowanie osób do pełnienia funkcji pierwszej linii wsparcia nie jest jedynym koniecznym krokiem do efektywnego dostarczania usług do użytkowników IT. Sprawne utrzymanie usług na oczekiwanym poziomie jest kluczem do osiągnięcia satysfakcji klientów i użytkowników.

Oferta skierowana jest do wszystkich organizacji, która chce zbudować efektywnie działającą organizację IT poprzez wdrożenie centrum wsparcia użytkowników.

Korzyści dla organizacji

Organizacje posiadające centrum Service Desk, realizującego funkcję pierwszej linii wsparcia, czerpią korzyści wynikające z:

 • zwiększenia dostępności usług dla użytkowników;
  ujednolicenie kanałów komunikacyjnych, poprzez stworzenie jednego punktu kontaktu;
 • zwiększenia współczynnika rozwiązywalności zgłoszeń podczas pierwszego kontaktu, przy pomocy integracji funkcji Service Desk z procesami IT w organizacji;
 • podniesienie poziomu satysfakcji użytkowników,
  pełna kontrola nad zgłoszeniami, trafiającymi do IT

Tworzenie koncepcji grupy wsparcia Service Desk

Kompleksowa usługa budowy centrum wsparcia użytkowników, oferowana przez Cherry Solutions, skupia się między innymi na:

 • przeglądzie aktualnej organizacji wsparcia, jak realizowane są wnioski o usługi;
 • dobraniu najefektywniejszych sposobów kontaktu z grupą wsparcia, przegląd procedur komunikacji;
 • stworzenie wstępnej koncepcji funkcjonowania Service Desku;
 • określenie zadań, z uwzględnieniem procesów ITILowych, w których Service Desk pełni aktywną rolę;
 • opracowanie mierników, potrzebnych do mierzenia efektywności pracy pierwszej linii wsparcia.

W ramach tej usługi oferujemy pomoc przy zorganizowaniu Service Desku oraz procesów operacyjnych, tj. Zarządzanie incydentami (Incident Management), Zarządzanie zdarzeniami (Event Management) oraz realizacja wniosków o usługę (Request Fullfilment).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*