Katalog usług IT

Dla dobrego dostawcy usług IT, bardzo ważna jest wiedza i zrozumienie w jaki sposób, oferowane przez niego usługi, wspomagają procesy biznesowe. Scentralizowany katalog usług dostarcza informacji na temat definicji usług oraz ich parametrów. Jest jednocześnie miejscem prezentacji usług informatycznych względem użytkowników.

Katalog usług

Dostarcza w sposób scentralizowany spójnych informacji na temat usług informatycznych, zarówno tych, które są dostarczane przez firmę lub są przygotowane do użycia. Zapewnia, że wszystkie usługi, zawarte w katalogu usług są dostępne z uwzględnieniem różnych praw dostępu do usług.

Cherry Solutions oferuje kompleksowe usługi doradcze i konsultingowe w ramach tworzenia katalogu usług, opracowania sposobu katalogowania i kategoryzowania usług, a także określeniu parametrów opisujących usługi.

Korzyści dla organizacji

Poprzez posiadanie scentralizowanego, spójnego katalogu usług, organizacja IT dostarcza wartość w postaci:

  • transformacji z dostawcy technologii na dostawcę usług, bezpośrednio wspierającego procesy i funkcje biznesowe;
  • zapewnienia spójne zrozumienie dostarczanych usług, a także poprawę współpracy pomiędzy jednostką IT a działami biznesowymi poprzez utylizację katalogu usług jako narzędzia marketingowego i komunikacyjnego;
  • zwiększenia koncentracji na korzyściach dla klientów poprzez odzwierciedlenie procesów biznesowych oraz celów biznesowych w oferowanych usługach IT.

Produkty usługi doradczej

W ramach usług doradczych i konsultingowych, Cherry Solutions dostarcza produkty końcowe w postaci:

  • uzgodnionego, spójnego podejścia do katalogowania usług;
  • zdefiniowanego szablonu karty usługi;
  • spisu logicznie pogrupowanych usług IT;
  • wypełnionych kart usług.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*