2 listopada, podczas konferencji itSMF USA, CEO firmy Axelos, Peter Hepworth zapowiedział zmiany w najszerzej wykorzystywanym frameworku na świecie – w ITILu. Aktualizacja ITILa ma nastąpić w 2018 roku i będzie skupiać się przede wszystkim na praktycznym zintegrowaniu dobrych praktyk zarządzania usługami IT z innym, komplementarnymi praktykami, takimi jak Agile, DevOps czy Lean.

Zmiany w bibliotece ITIL są konsultowane z ponad 650 specjalistami z całego świata. Do współpracy zostały zaproszone środowiska profesjonalistów, organizacje rządowe oraz akademickie. W trakcie swojego wystąpienia Peter Hopworth otwarcie wezwał członków konferencji do zaangażowania się w proces aktualizacji biblioteki ITIL:

ITIL is a community-driven initiative, and I would now like to encourage IT professionals to join our Global Research Programme. This is their opportunity to contribute to and drive forward this latest evolution of the framework. They will take ITIL best practice into the future by ensuring that it continues to provide service management professionals with guidance that reflects the realities and demands of today’s rapidly evolving business environment.

Jak wskazał Peter Hopworth, szczegółowe badania, przeprowadzone ze wsparciem ze strony globalnych wspólnot skupionych wokół dobrych praktyk zarządzania usługami IT wykazały, że ITIL wciąż pozostaje kręgosłupem wielu organizacji, pomagając im w przejściu transformacji biznesowych. Jak zaznaczył, ponad milion specjalistów ze Stanów Zjednoczonych opiera się na bibliotece ITIL, by dostarczać wartość biznesową swoim organizacjom, które  jednocześnie ponoszą istotne koszty związane z adoptowaniem dobrych praktyk zarządzania usługami IT. Z tego względu, zmiany będą przeprowadzane w oparciu o główne założenia ITILa.

Warto zaznaczyć, że nie jest to jedyna zmiana w ITILu w ostatnim czasie. w 2015 roku aktualizacja ITILa dotyczyła tylko i wyłącznie ścieżki certyfikacjyjnej. Do katalogu możliwych do zdobycia certyfikatów, Axelos zdecydował się dołożyć nowy tytuł: ITIL Practitioner.

Aktualizacja zmian a dotychczasowa certyfikacja

Podczas konferencji ucięto jakiekolwiek spekulacje na temat wpływu zapowiadanej zmiany na obecne certyfikaty ITIL. Peter Hopworth zaznaczył:

AXELOS’s research also demonstrates the value that the certifications bring to ITSM professionals. The certificates are industry-recognized and are established as prerequisites for many IT careers. Recognizing this, AXELOS will ensure that the current ITIL qualifications remain valid within the new scheme.

Deklarację zmian w ITILu możecie sami pooglądać na kanale firmy Axelos na Youtube: