Pojękiwania i narzekania kierownictwa wyższego szczebla na działy IT w wielu firmach to codzienność. Każdy z nas o części z nich już na pewno słyszał, a być może był bezpośrednim odbiorcą tych narzekań. Problemy i wyzwania są nieodzownym elementem rozwoju i bytu na rynku więc taka sytuacja specjalnie nie dziwi (i nie zaskakuje). Są zwyczajnie wpisane w ryzyko. O ile każda organizacja IT jest inna, tak większość z nich boryka się z podobnymi problemami . W tym artykule zebrałem te, które docierają do mnie najczęściej.

Lista wyzwań w świecie szeroko rozumianej informatyki to worek bez dna. Każdy specjalista – programista, administrator czy właściciel procesu, boryka się z problemami specyficznymi dla swojej domeny. Niektóre z tych problemów mogą silnie oddziaływać i negatywnie wpływać na biznes. Ten artykuł skupi się tylko na tego typu problemach. Omówione zostaną typowe problemy IT, które są najczęściej artykułowane przez kierownictwo wyższego szczebla, odpowiedzialnego za procesy biznesowe w organizacji.

Typowe problemy IT

1. Niemożność zapewnienia zgodności z regulacjami i wymogami prawnymi oraz kontraktowymi

Spora części organizacji napotyka na problemy, uniemożliwiające im bycie zgodnym z wymogami i regulacjami prawnymi oraz kontraktowymi. W świecie szybko rozwijających się rynków o zasięgu globalnym, ten typ problemu pojawia się bardzo często. Świetnie to widać na przykładzie regulacji EU dotyczącej ochrony danych osobowych (GDPR, ang. General Data Protection Regulation).

Wprowadzony ustawą z 10 września 2015 obowiązek rozliczania się w postaci JPK z US wielu firmom także przysporzył problemów. Od lipca 2016 zaczął obowiązywać duże podmioty i znam przypadki takich, które do tej pory regularnie płacą kary finansowe za brak zgodności z wymogami w tym zakresie.

2. Regularne problemy z wydajnością oraz jakością świadczonych usług

Ciągłe pojękiwania na wolno działające systemy, trudności w dotrzymywania uzgodnionych poziomów świadczonych usług, zapisanych w umowach SLA. Brak transparentności lub rozbieżności względem oczekiwanych lub preferowanych poziomów usług.

3. Poważne incydenty o znacznym wpływie na biznes

Są one szczególnie bolesne, gdy zwracają one uwagę opinii publicznej. Bardzo często stanowią tylko czubek góry lodowej. Analizy przyczyn takich incydentów często obnażają problemy z rozwarstwianiem się struktur w organizacji oraz brakiem spójnych celów. Jeszcze częstszą przyczyną jest kompletny brak zrozumienia roli IT w biznesie.

4. Niezadowolenie z nieudanych inicjatyw, rosnący koszt IT przy braku lub małej wartości dla biznesu

Inwestycje w IT z roku na rok rosną. W wielu firmach, wraz ze wzrostem nakładów na technologie informatyczne, można wyłapać coraz głośniejsze słowa krytyki. Kwestionuje się przy tym sensowność zwiększanych inwestycji na IT. Bardzo często brakuje jasnego wskazania korzyści biznesowych, jakie wynikają z rosnących nakładów.

Szacuje się, że około 66% projektów kończy się niepowodzeniem! Koszty takich projektów dla organizacji mogą być ogromne i liczone w milionach.

5. Brak zaangażowania lub niechęć kierownictwa firmy do współpracy z IT

To częsty problem, który wyraźnie widać w dużych organizacjach, z wewnętrznym działem IT. Kierownictwo firmy niechętnie współpracuje z IT, co pogłębia różnice. To także sytuacje, gdzie CIO (w najlepszym przypadku) jest co najwyżej konsultowany przy opracowywaniu strategii IT. Brak partnerstwa i chęci dialogu po obu stronach. To także sytuacja, w której strategia IT nie jest zbieżna ze strategią całej organizacji.

Podziel się opinią

To są typowe problemy IT, które zostały zebrane na podstawie osobistych obserwacji, doświadczeń oraz wymienionych zdań z innymi profesjonalistami z branży informatycznej. Nie wyczerpują one listy wszystkich możliwych problemów. Dlatego jestem ciekaw Twoich doświadczeń. Opisz problemy IT, z jakimi Ty się zetknąłeś w swojej pracy. Zostaw swój komentarz.