Koreańska firma Samsung SDS, należąca do grupy Samsung, poinformowała o swoich planach i ambicjach na kolejne lata. Ambicje azjatyckiej firmy sięgają wysoko – chce ona bowiem zostać globalnym liderem usług IT z sektora usług teleinformatycznych (TOP 10) do końca 2020 roku.

Jakie usługi IT Samsung SDS chce dostarczać i komu?

Podczas uroczystości 30-lecia istnienia firmy, CEO Jun Dong-soo poinformował o dalszych planach rozwojowych, wskazując jednoznacznie, że motorem rozwojowym mają być trzy kluczowe obszary:

  1. Outsourcing procesów biznesowych (BPO, ang.Business Process Outsourcing);
  2. Outsourcing IT (ITO, angIT Outsourcing);
  3. Rozwiązania dla biznesu;

Prezes azjatyckiej firmy zakłada, że uda się wejść do pierwszej dziesiątki liderów IT sektora teleinformatycznego, co finansowo zmaterializuje się potrojeniem przychodów w ciągu kolejnych pięciu lat do poziomu ~21,5 miliarda dolarów. W obszarze ITO firma położy nacisk na wykorzystanie sieci społecznościowych, szeroko rozumianych technologii mobilnych, narzędzi i metod analitycznych oraz chmury (cloud). Wg Koreańczyków rynek zbytu dla rozwiązań analitycznych stanowić będą firmy produkujące z sektora IT. Wartością dodaną ma być zwiększenie jakości oferowanych produktów, a także wzrost wskaźników produktywności.

W zakresie BPO, Samsung SDS planuje dostarczanie lepszych usług logistycznych dla jednostek biznesowych, poprzez szerokie wykorzystanie chociażby narzędzi analitycznych, co pozwoli na zwiększenie widoczności oraz dokładności  odpowiednich poziomów usług logistycznych dla klientów.

Samsung SDS pokłada wielkie nadzieje również w platformie bezpieczeństwa Samsung Knox. W połączeniu z narzędziami do zarządzania urządzeniami mobilnymi na poziomie korporacyjnym (EMM, ang. Enterprise Mobile Management) firma będzie oferować lepsze poziomy zabezpieczeń dla swoich klientów. Wszystkie te działania mają skupić się na rozszerzeniu obszarów biznesowych, gwarantujących zrównoważony i bezpieczny wzrost. Warto dodać, że do tej pory firma Samsung SDS swój przychód osiągała głównie poprzez świadczenie usług związanych z zarządzaniem danymi dla innych firm, wchodzących w skład grupy Samsung. Swoista dywersyfikacja rynku dla firmy Samsung SDS nie jest czymś nowym. Wcześniejsze próby zmierzające do zwiększenia i rozszerzenia działalności firmy nie kończyły się sukcesami.