W dobie częstych i szybkich zmian w technologiach oraz w sposobie ich wykorzystywania w biznesie, ciężko jest przewidzieć przyszłość w perspektywie jednego roku. Nie stanowi to chyba problemu dla HDI, jako że nie dawno opublikowało materiał, w którym wróży przyszłość IT na najbliższe 5 lat.

Artykuł Roya Atkinsona oraz Craiga Baxtera próbuje nakreślić, jak w 2020 roku będzie wyglądać organizacja IT dostarczająca usługi informatyczne. Materiał ten, próbuje przewidzieć w ambitny sposób przyszłość IT w 5 kolejnych lat, została nakreślona w perspektywie 19 trendów i tematów, zgrupowanych w 5 kategoriach. Każda z tych grup, wg HDI będzie miała znaczący wpływ na przyszłość IT na przestrzeni następnej połowy dekady. Poniższy artykuł stanowi streszczenie bogatego i wyczerpującego materiału, do lektury którego gorąco zachęcam.

Przyszłość IT – znaczące czynniki determinujące zmiany u dostawców usługi informatycznych

Zwiększenie zakresu świadczonych usług (oryg. increased scope of services offered)

Wychodzenie z modelem usługowym poza IT w takie obszary jak HR czy zarządzanie fizycznymi lokalizacjami (ang. Facility Management), w których komponenty infrastruktury IT są zlokalizowane, stało się popularną praktyką. Próbując utrzymać ten trend, IT będzie musiało dostarczać usługi w sposób bardziej efektywny i scentralizowany. Wsparcie użytkowników również wykroczy poza ramy IT.

Internet rzeczy/przedmiotów (ang. Internet of Things)

Coraz więcej elementów będzie włączanych do infrastruktury informatycznej.

W tym kontekście przyszłość IT będzie znacznie bardziej skomplikowana. Różnorodność typów oraz opcji konfiguracji będzie sprawiać, że chociażby proces zarządzania zasobami i konfiguracją usług (ang. Service Asset and Configuration Management) będzie bardziej złożony. Także wszystkie interfejsy procesu będą bardziej obciążone, co de facto będzie mieć przełożenie na każdy proces działający w organizacji.

Personalizacja (oryg. Personalization)

Bezpośrednie wsparcie użytkowników usług IT będzie odbywać się zarówno w kontekście celów, jak i sposobu, w jaki cele te będzie można realizować. Odniesienie do kontekstu będzie powodować, że zarówno wsparcie jak i cały proces dostarczania usług IT będzie pociągał za sobą konieczność bardzo bliskiej współpracy IT z biznesem już na etapie strategii biznesowej.

Shadow IT

Możliwość dokonywania bezpośredniego zakupu usług informatycznych, oferowanych chociażby w modelu SaaS (ang. Software as a Service), istniał już od dłuższego czasu. Z pewnością najtrudniejszym zadaniem działów IT będzie nawiązanie bliższej współpracy z biznesem, również w ramach szybkości i łatwości oferowanych usług. Działy te będą musiały konkurować z rozwiązaniami SaaS, pokazując wartość dodaną oferowanych przez siebie usług. Problem Shadow IT oraz jak zarządzać Shadow IT stanowiły podstawę wcześniejszych artykułów.

Skupienie na potrzebach klienta (oryg. Focus on the customer experience)

Organizacje świadczące usługi IT skupiają się przede wszystkim na poprawie satysfakcji klientów, uwzględniając przy tym pełny wachlarz kanałów komunikacji. Wg autorów nastąpi unifikacja światopoglądów wśród klientów zewnętrznych jak i wewnętrznych. Zapewnienie scentralizowanego, szybkiego, niezawodnego wsparcia usług IT, będzie stanowić podstawę do oceny poziomu satysfakcji klientów.