Wg ankiety przeprowadzonej przez firmę Gartner, strategia BYOD stwarza możliwości rozwoju (BYOD, ang. Bring Your Own Device) dla liderów biznesu oraz IT. Potencjał BYOD to według wyników zwiększona efektywność oraz produktywność pracowników, podniesienie poziomu satysfakcji oraz rozszerzenie dostępu mobilnych aplikacji.

Dane zbierane były na przestrzeni lat 2013 i 2014. Ankieta składała się z szeregu pytań, przy czym część z nich dotyczyła próby oszacowania możliwości rozwoju, jakie umożliwia BYOD. Na bazie odpowiedzi wybrano 3 korzyści, jakie BYOD dostarcza.

Potencjał BYOD – ranking korzyści

BYOD stwarza możliwości rozwoju - rankiing

Wg badanych, BYOD w pierwszej kolejności znacząco podnosi satysfakcję użytkowników (potencjał szacowany na 85%). Potencjał BYOD, szacowany wg badanych na 74% dotyczył zwiększenia produktywności użytkowników. Trzecim potencjałem jest rozszerzenie dostępu do mobilnych aplikacji (62%).

Satysfakcja użytkowników

Korzyść ta wynika przede wszystkim z umożliwienia zatrudnionym pracy na dowolnie wybranym przez siebie urządzeniu. Potencjał BYOD w tym zakresie uzasadnia się tym, że łatwiej i szybciej pracuje nam się na urządzeniach, które znamy i w użytkowaniu których jesteśmy sprawni. Dodatkowo likwiduje się konieczność używania kilku urządzeń, co jest zwyczajnie wygodniejsze i lepiej odbierane przez użytkowników.

Zwiększenie produktywności

Badania przeprowadzone przez BMC wskazują, że użytkownicy BYOD pracują dłużej, przez co zwiększa się ich produktywność. Dodatkowo pewne zadania są wykonywane szybciej i sprawniej.

Więcej w temacie BYOD i produktywności można przeczytać we wcześniejszym artykule: BYOD zwiększa produktywność pracowników – fakt czy mit?

Rozszerzenie dostępu do mobilnych aplikacji

Dzięki większej elastyczności w kwestii wyboru aplikacji wzrasta potencjał efektywności pracowników. Realizacja procesów biznesowych w ramach jednej aplikacji może okazać się mało efektywna, a także przysparzać problemów. Opcja przejścia na inną aplikację eliminuje wąskie gardła w obsłudze procesów.

Potencjał BYOD, ale nie bez wyzwań i ryzyka

O ile BYOD stwarza możliwości rozwoju, tak nie pozostaje bez wpływu na wyzwania i ryzyko. Głównym wyzwaniem, jakie BYOD stawia przed organizacją (zwłaszcza IT) jest zapewnienie kompatybilności, wsparcia oraz ciągłości. Rozszerzenie portfela usług, portfela aplikacji i znaczny wzrost zasobów usług nie jest zadaniem łatwym. Dodatkowo dochodzi kwestia bezpieczeństwa.

Wszystkie ryzyka i wyzwania muszą być przeanalizowane i ujęte w polityce BYOD, która powinna skupić się na:

  • Definicji wymagań ze strony IT;
  • Prawnych wymaganiach i bezpieczeństwie;
  • Narzędziach EMM/MDM.