Prędkość oraz siłę, z jaką odbijają się zmiany w technologiach na dostawcach IT oraz liderach IT można najlepiej podsumować frazą „Digital Enterprise”, która swoim zakresem obejmuje takie trendy jak BYOD (ang. Bring Your Own Device), IoT (ang. Internet of Things), Clould Computing czy Big Data.

Czym właściwie jest Digital Enterprise?

Jako Digital Enterprise można rozumieć organizację, która dzięki technice dostarcza wartości dodanej w ramach wewnętrznych i zewnętrznych procesów operacyjnych. Liczba organizacji, które wykorzystują coraz to nowsze technologie i trendy w celu dostarczania efektywniejszych i sprawniejszych usług informatycznych, z dnia na dzień staje się większa. Potwierdzają to wyniki ankiety Altimeter Group, gdzie 88% CIO twierdzi, że ich organizacja jest obecnie w fazie tranzycji do „Digital Enterprise”.

Nowe technologie, podobnie jak i trendy, w przeciągu jednej nocy nie zastąpią tych dotychczasowych, będących w użyciu przez lata (lub dekady). Systemy zarządzania przedsiębiorstwem czy też kontrolą jakości potrzebują ewolucyjnego podejścia, tzn. zmian, tak by móc sprostać narastającym, zmieniającym się nieustannie wymaganiom biznesowym. W niektórych przypadkach zmiana będzie oznaczać integrację starych i nowych rozwiązań, a w innych wycofanie oraz wymianę narzędzi i rozwiązań.

Strategia dla „Digital Enterprise”

Samuel Greengard w swoim artykule „The CIO’s Evolving Role in the Digital Enterprise” stwierdził, że: „Dla wielu CIO, jest to zarówno najgorszy jak i najlepszy czas. Z jednej strony, możliwości zbudowania udanego biznesu i IT nigdy nie były tak duże. Z drugie strony, stworzenie harmonogramu (ang. roadmap) a także strategii, umożliwiającej wejście organizacji w świat „Digital Enterprise” nigdy nie było tak trudne”.

Greengard wymienia jednak kilka elementów strategii, które mogą pomóc w budowaniu organizacji nastawionej na dostarczanie wartości poprzez technologiczną przewagę:

  1. Infrastruktura przygotowana na zmiany
  2. Elastyczność systemów i rozwiązań
  3. Większa orientacja na prędkość wśród właścicieli procesów

Autor jednocześnie wskazuje, że „Digital Enterprise” wymaga także nieco innych umiejętności i wiedzy. Oznacza to, że technologiczne zmiany będą pociągać za sobą konieczność rozwijania kompetencji pracowników, które wykroczą poza standardowe ramy branżowe.