Znaczna część organizacji zdążyła się oswoić z określeniem BYOD (ang. Bring Your Own Device). O ile poziom i jakość wsparcia dla praktyk BYOD w organizacjach różni się dosyć znacząco, tak jedno pytanie wydaje się być cechą wspólną wszystkich organizacji. Czy BYOD zwiększa produktywność pracowników?

Można dosyć szybko wywnioskować, dlaczego pracownicy woleliby korzystać z własnych urządzeń w pracy. Powody mogą zaczynać się od ogólnej znajomości urządzeń, aż po wolność użytkowania i z pewnością można dołożyć inne, równie dobre przyczyny. Jednocześnie sami pracodawcy widzą w tym sporą szansę oszczędności (nie uwzględniając potrzebnych nakładów na zapewnienie bezpieczeństwa dla BYOD) oraz zwiększenie swojej produktywność.

Badania przeprowadzone przez BMC wskazują, że użytkownicy BYOD pracują dłużej, ale czy faktycznie przyczynia się to do zwiększenia produktywności? Oto kilka ciekawych wniosków nasuwających się z badania i w odniesieniu do pytania „czy BYOD zwiększa produktywność”:

  • 95% firm pozwala na niektóre formy BYOD (podczas gdy 36% deklaruje pełne wsparcie dla BYOD);
  • do 2016, z 480 milionów smartphone’ów aż 65% będzie częścią BYOD;
  • 33% użytkowników BYOD sprawdza maile między 6 a 7 rano, z kolei 25% między 11 a 12 w nocy;

a także:

  • prawie 75% nie oferuje szkoleń bezpieczeństwa dla pracowników z BYOD;
  • 45% firm dopuszcza korzystanie z dowolnego urządzenia w ramach BYOD, z czego 42% odnotowało przypadki naruszenia danych.

Czy faktycznie BYOD zwiększa produktywność? A może jest odwrotnie?

O ile BYOD powoduje, że pracownicy częściej sprawdzają maile poza godzinami pracy, to pytanie za milion dolarów brzmi: czy faktycznie przekłada się to na ich produktywność? Na ile przeczytanie lub odpowiadanie na maile może przyczynić się do podniesienia produktywności? Wszystkie te pytania będą się sprowadzać do kwestii mierników produktywności pracownika.

Każda organizacja będzie definiować mierniki w inny sposób. Tymczasem ankieta przeprowadzona przez CompTIA na grupie 400 specjalistów z IT wskazuje, że niecała połowa ankietowanych twierdzi, że BYOD zwiększa produktywność. Informacje te stoją w małej sprzeczności z tymi, które dostarcza BMC. Pokazuje to, że BYOD wciąż pozostaje tematem na tyle świeżym, że brak jest ogólnej, branżowej spójności w podejściu do tematu. Kijem w mrowisko jest fakt, że duże firmy w ogóle nie wspierają BYOD.

Na BYOD można spojrzeć również z innej perspektywy. Noszenie jednego telefonu, jednego laptopa, za pomocą którego możemy sprawdzić zarówno pocztę firmową jak i prywatną, jest sporym ułatwieniem dla pracownika i stanowi element wygody. Z drugie zaś strony podczas pracy pracownik jest rozpraszany przez powiadomienia z sieci społecznościowych oraz prywatne wiadomości.