Kolejne raporty bezpieczeństwa publikowane przez firmy na co dzień analizujące i oceniające bezpieczeństwo danych w sieci, potwierdzają dalsze złe prognozy na 2015 w kwestiach bezpieczeństwa danych. Wg firmy Experian, liczba naruszeń bezpieczeństwa wzrośnie w 2015, co już wcześniej prognozowano pod koniec 2014. Głównie ze względu na BYOD, IoT (ang. Internet of Things) oraz zwiększoną i rozszerzoną działalność przestępczości w sieci.

Jakiś czas temu, w artykule „Bezpieczeństwo danych – przełomowy 2014 rok” opublikowane zostały analizy raportu ogólnego stanu bezpieczeństwa na rok 2014. Jak sugerowano, po raz pierwszy w historii został przełamany trend rosnący w liczbie rekordów dotkniętych naruszeniami bezpieczeństwa. O ile w 2014 roku odnotowano spadek w liczbie takich rekordów, tak prognozy na 2015 nie są już takie dobre.

Bezpieczeństwo danych prognozowane na 2015

Na podstawie przebadanych organizacji, można zauważyć, że prawie połowa z nich odnotowała przynajmniej 1 incydent bezpieczeństwa w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 48% organizacji poczyniło działania inwestycyjne w technologie, a 73% stworzyło plan działania w przypadku naruszeń bezpieczeństwa w kontekście dostępu do danych firmowych. Mimo tego, że podejmuje się więcej działań w kwestii dostarczania bezpiecznych usług informatycznych, ryzyko wcale nie spada. Wg raportu trend w 2015 będzie podtrzymany przez:

  • wzrost ataków skoncentrowanych na transakcjach online;
  • wzrost użycia usług w chmurze;
  • niesłabnące wykorzystywanie niewiedzy i nieświadomości użytkowników, pozostających najsłabszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa;
  • BYOD i brak stosownych polityk.

Negatywny wpływ niektórych z wymienionych zagrożeń można skutecznie obniżyć, co zostało przedstawione we wcześniejszych artykułach. Chociażby poprzez rzetelniejszą ocenę dostawców usług w chmurze czy posiadanie polityk mówiących o tym, jakie dane można przetrzymywać w chmurze, firmy mogą obniżać ryzyko, że ich dane zostaną przejęte przez niepowołane osoby. Z kolei ryzyko negatywnego wpływu BYOD na bezpieczeństwo danych firmowych może być minimalizowane poprzez stworzenie i wdrożenie polityki BYOD.

Raport bezpieczeństwa, przygotowany przez firmę Experian, podkreśla między innymi zmiany dotychczasowego podejścia firm do zagadnienia bezpieczeństwa. W chwili obecnej bezpieczeństwo danych coraz częściej jest tematem, w który bezpośrednio angażuje się najwyższa kadra zarządzająca, co może skutkować pozytywnym efektem. Im większe bowiem będzie skupienie wyższej kadry na tym temacie, tym większe prawdopodobieństwo, że wpływ i koszty ponoszone przez firmy będą niższe. Dodatkowo działania te, wsparte poprzez szkolenia dla pracowników oraz inwestycje w inteligentne technologie, mogą przyczynić się do lepszego zabezpieczenia danych firmowych – nie tylko tych o charakterze wrażliwym i poufnym.

 

Źródło: experian.com